رئیس دانشگاه در حکمی دکتر علیرضا پوراسماعیلی، عضو محترم هیات علمی گروه حقوق را به مدت دو سال دیگر در سمت  “مدیر گروه حقوق” دانشگاه حکیم سبزواری ابقاء کرد.
متن این حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر علیرضا پوراسماعیلی
عضو محترم هیات علمی گروه حقوق
با سلام و احترام

        بازگشت به نامه شماره ۵۷۶۴۵ مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ رئیس محترم دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال دیگر در سمت  “مدیریت گروه حقوق” دانشکده مذکور ابقاء می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی و طرحهای ارتباط با جامعه در گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۳- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۴- برنامه ریزی دوره های آزاد موثر برای سطح شهر و توزیع ساعات موظف همکاران محترم در طول هفته؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه درگاه احدیت خواهانم.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه