طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، سرکار خانم دکتر اعظم پور میرزائی، استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه ریاضی محض، به عنوان “مدیریت گروه ریاضی محض” منصوب شد.
متن این حکم بدین شرح است:
سرکار خانم دکتر اعظم پور میرزائی
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه ریاضی محض
با سلام
بازگشت به نامه شماره  ۱۲۳۸۷ مورخ ۹۶/۰۳/۳۰ رئیس محترم دانشکده ی ریاضی و علوم کامپیوتر، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت یک سال مدیریت گروه ریاضی محض دانشکده مذکور به شما محول می گردد. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت و ضعف گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:
۱-افزایش تولیدات علمی گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛
-۲ ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛
۳ -توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛
۴ -ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛
توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.
دکتر جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه