انتصاب مدیرگروه زبان و ادبیات فرانسه

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر هاله چراغی عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه را به سمت “مدیریت گروه زبان و ادبیات فرانسه ” منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

سرکار خانم دکتر هاله چراغی

عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۵۱۵۱۳ مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ رئیس محترم دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت یک سال در سمتمدیریت گروه زبان و ادبیات فرانسه ” دانشکده مذکور منصوب می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

  1. افزایش تولیدات علمی با کیفیت گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛
  2. ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛
  3. توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛
  4. ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛
  5. برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات در طول هفته؛

توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

 دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری