رئیس دانشگاه در حکمی  دکتر آذین حسین زاده صحافی، دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه را به سمت ” مدیریت گروه زبان و ادبیات فرانسه ” منصوب کرد.

متن این انتصاب بدین شرح است:
 
جناب آقای دکتر آذین حسین زاده صحافی
دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه
با سلام

        بازگشت به نامه شماره ۵۱۳۱۶ مورخ  ۹۶/۱۱/۱۵ رئیس محترم دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال  در سمت  ” مدیریت گروه زبان و ادبیات فرانسه “ دانشکده مذکور منصوب می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع تحصیلی؛

۶- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات نوزیع در طول هفته؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری