طی حکمی از سوی رئیس د انشگاه سرکار خانم دکتر رویا عسکری به سمت “مدیریت گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی ” دانشگاه حکیم سبزواری منصوب شد.
متن این حکم بدین شرح است:
بسمه تعالی
 
سرکار خانم دکتر رویا عسکری
عضو محترم هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی
با سلام
        بازگشت به نامه شماره ۵۸۰۹۱ مورخ  ۹۶/۱۲/۱۹ رئیس محترم دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال در سمت “مدیریت گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی “ دانشکده مذکور منصوب می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:
 
۱افزایش تولیدات علمی و طرحهای سلامت جامعه در گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛
 
۲توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛
 
۳ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع تحصیلی؛
 
۴برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات نوزیع در طول هفته؛
 
   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.
دکتر علی اصغر مولوی
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری