طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر زهرا استیری به عنوان مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه حکیم سبزواری منصوب شد.

متن این حکم بدین شرح:

بسمه تعالی

  سرکار خانم دکتر زهرا استیری

عضو  محترم هیأت علمی گروه تربیت بدنی عمومی 

با سلام،

 با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده سرکار عالی و همچنین پیشنهاد  معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، به موجب این ابلاغ  و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی بر اساس آیین نامه های مرتبط به عنوان “مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه”  به مدت دو سال منصوب می گردید.

 امید است با اتکال به عنایات پروردگار، در جهت ارتقاء عملکرد ورزش و سلامت خانواده بزرگ دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی پهلوانی موفق باشید. شایسته است برنامه های خود را به گونه ای تنظیم نمایید که علاوه بر ایجاد نشاط و توسعه فرهنگ ورزشی در بین دانشجویان و کارکنان دانشگاه، استفاده بهینه، پایدار و همگانی از اماکن ورزشی، برنامه ریزی و زمان بندی دقیق تمرینات ورزشی جهت استفاده بهینه از اماکن ورزشی، نظارت کامل بر اماکن و مجموعه های ورزشی دانشگاه مد نظر قرار گیرد.

  از خداوند متعال سربلندی شما را در امور محوله خواهانم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه