انتصاب مدیر تعمیرات و نگهداری دانشگاه

با حکم ریاست دانشگاه، آقای محمد همایی به عنوان مدیر تعمیرات و نگهداری دانشگاه به مدت ۲ سال منصوب گردید.
حکم صادره بدین شرح است:
همکار گرامی جناب آقای محمد همایی ؛

با سلام

   احتراما، نظر به مراتب تعهد و کارایی جناب عالی در انجام امور و با توجه به نیاز مبرم به ساماندهی امور مربوط به تعمیرات و نگهداری ساختمانها و ابنیه دانشگاه به موجب این ابلاغ با حفظ پست و سمت سازمانی به عنوان”مدیر تعمیرات و نگهداری دانشگاه به مدت دو سال منصوب می شوید. امید است با تلاش و کوششی که در جناب عالی سراغ دارم و با همفکری و استفاده از نظرات کارشناسان محترم آن حوزه و تعامل با سایر مدیران شاهد موفقیت های جناب عالی و همکارانتان باشیم.

  بدیهی است با توجه به ساختار سازمانی دانشگاه، محل خدمت شما حوزه معاونت اداری و مالی خواهد بود. انتظار می رود علاوه بر مدیریت منابع دانشگاه، گامهای موثری در جهت صرفه جویی در منابع انرژی برداشته شود. از خداوند متعال آرزوی بهروزی و توفیق برای شما دارم.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه

________________________________________________________________

انتصاب همکار ارجمند جناب آقای همایی را تبریک عرض نموده، توفیق و بهروزی ایشان را از خداوند متعال خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه