دکتر محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکمی دکتر امین کوشکی عضو هیات علمی و مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان “عضو  کارگروه بررسی صلاحیت عمومی استانی استان خراسان رضوی” منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر امین کوشکی

 عضو محترم هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

 با سلام و احترام

در اجرای مصوبه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی و نظر به سوابق و تجارب ارزشمند آن فرهیخته گرامی در حوزه آموزش،به موجب این حکم جنابعالی به مدت ۴ سال به عنوان عضو کارگروه صلاحیت عمومی استانی استان خراسان رضوی منصوب می‌شوید.

 امید است با استعاعت از ذات اقدس الهی در سایه همکاری و تعامل با سایر استادان در دانشگاه‌های فاقد هیئت اجرایی، بتوانید در هدایت امور مربوط به جذب اعضای هیئت علمی متعهد، متخصص و مومن به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و مؤید باشید.

 دکتر محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی