دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه در حکمی دکتر رسول شادنیا استادیار و عضو هیات علمی گروه بمهندسی عمران را به سمت مدیر فرهنگی و اجتماعی منصوب کرد.
 
متن حکم بدین شرح است.
جناب آقای دکتر رسول شادنیا
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی عمران
با سلام
با عنایت به مراتب تعهد و تجربیات جناب عالی و با عنایت به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، به موجب این ابلاغ و ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی در قالب آیین نامه ها و مقررات، به عنوان”مدیر فرهنگی و اجتماعی” دانشگاه منصوب می گردید. امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج)، ضمن رعایت جوانب شرعی، قوانین و مقررات مربوطه و بهره گیری از سرمایه های انسانی متخصص و ارزشمند دانشگاه به ویژه دانشجویان مستعد و توانمند در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.
شایسته است اقدامات خود را مبتنی بر برنامه ریزی، پایش عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی و براساس خرد جمعی و مشارکت دانشجویان تنظیم و اجرا نمایید. بدیهی است افزایش نشاط، شور و شوق فرهنگی و اجتماعی و کیفی سازی امور مربوط به آن، در اقدامات اساسی آن حوزه محترم مدنظر قرار گیرد.
از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را خواستارم.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه