رئیس دانشگاه در حکمی دکتر مجید بقایی نژاد استادیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق را به عنوان”مدیر فناوری و اطلاعات” دانشگاه به مدت دو سال منصوب کرد.
متن این حکم بدین شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مجید بقایی نژاد
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی برق
با سلام
با عنایت به مراتب تعهد و تجربیات جناب عالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی به شماره ۲۸۵۱۵ ، به موجب این ابلاغ و ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان”مدیر فناوری و اطلاعات” دانشگاه به مدت دو سال منصوب می گردید. امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج)، ضمن رعایت جوانب شرعی، قوانین و مقررات مربوطه و بهره گیری از سرمایه های انسانی متخصص و ارزشمند دانشگاه در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.
انتظار می رود استفاده از تکنولوژیهای جدید و مدرن در جهت تقویت دولت الکترونیک و زیرساخت های فناوری و ارتباطی بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴،در اولویت برنامه های آن مدیریت محترم قرار گیرد.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری