رئیس دانشگاه در حکمی دکتر حسین شاره، دانشیار و عضو محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی را به سمت مدیر مرکزبهداشت، درمان و  مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری منصوب کرد.

جناب آقای دکتر حسین شاره
دانشیار و عضو محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی
با سلام
        احتراماً، نظر به مراتب تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد  معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، به موجب این ابلاغ و ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان” مدیر مرکزبهداشت، درمان و  مشاوره دانشگاه”   منصوب می گردید. شایسته است از توان همکاران محترم در برنامه ریزی، پایش و ارائه مشاوره های مؤثر به دانشجویان عزیز استفاده نموده و همچنین ارائه خدمات بهداشتی مطلوب در درمانگاه کوشا باشید.
         امید است با اتکال به عنایات پروردگار در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دانشگاه، موفق و پیروز باشید.

دکتر علی اصغر

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری