رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در حکمی دکتر ریحانه صباغ زاده عضو محترم هیات علمی گروه زیست شناسی را به عنوان “مدیر مرکز رشد،توسعه و انتقال تکنولوژی” دانشگاه منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

 

سرکار خانم دکتر ریحانه صباغ زاده

عضو محترم هیات علمی گروه زیست شناسی

با سلام

     نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده سرکار عالی و با عنایت به نامه پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری به شماره ۲۳۶۵۷ مورخ ۹۷/۶/۲۷، به موجب این ابلاغ ضمن حفظ وظایف آموزشی ، پژوهشی و آزمایشگاهی به عنوان “مدیر مرکز رشد ، توسعه و انتقال تکنولوژی” به مدت دو سال منصوب می گردید.

     امید است در آینده نیز همچون گذشته با برقراری ارتباط موثر با صاحبان ایده، شاهد مرکز رشدی فعال ، پویا و کارآفرین در عرصه فناوری های مورد نیاز کشور باشیم

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری