طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر صدیقه نصری فخرداود عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی علوم سیاسی به عنوان “مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی” منصوب شد.

 متن حکم بدین شرح است :

 سرکار خانم دکتر صدیقه نصری فخرداود
عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی علوم سیاسی

سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکارعالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت یک سال به سمت “مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی” دانشگاه  منصوب می شوید.

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیه انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و جلب همکاری جامعه دانشگاهی و منابع انسانی حوزه مربوط تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه را برای تحقق قوانین و مقررات مربوط به پیشرفت همه جانبه و احقاق حقوق دانشگاه و دانشگاهیان به کار گیرید. امید است با تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر با همکاران در راستای افزایش کیفیت، کمیت و متنوع سازی ملیت در جذب دانشجویان بین‌المللی، تقویت دیپلماسی علمی در چارچوب برقراری، توسعه و گسترش ارتباط و همکاری با دانشگاه‌های سایر کشورها با اولویت کشورهای اسلامی، مراکز علمی، سازمان‌ها و نهادهای علمی و فرهنگی بین‌المللی از طرق مختلف به‌ خصوص تدوین و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و توجه ویژه به برگزاری همایش‌های مشترک بین‌المللی بیش از پیش موفق و مؤید باشید.

توفیق روزافزون سرکارعالی را در پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه پروردگار متعال خواستاریم.

 

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه