طی حکمی از سوی  رئیس دانشگاه آقای مهندس هادی کیخسروی به عنوان  “مدیر کلینیک درمانی دانشگاه”  منصوب شد.
متن این حکم بدین شرح است.
بسمع تعالی
همکار گرامی جناب آقای مهندس هادی کیخسروی
با سلام
احتراماً، نظر به مراتب تجربیات ارزنده جناب عالی در زمان تصدی مسئولیت راه اندازی کلینیک درمانی دانشگاه، با عنایت به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، به موجب این ابلاغ و ضمن حفظ پست و سمت سازمانی به عنوان “مدیر کلینیک درمانی دانشگاه” به مدت دو سال منصوب می گردید.
امید است با اتکال به عنایات پروردگار متعال در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دانشگاه در راستای تدوین و پیشنهاد برنامه های مناسب برای اجرا در کلینیک، نظارت بر اجرای برنامه های مصوب و ابلاغ شده و پیش­ بینی منطقی و به موقع نیازمندی های فنی، اداری، تجهیزاتی و اعلام و پیگیری مراتب، موفق و پیروز باشید. بدیهی است برنامه ریزی های امور به گونه ای باشد که خدمات کلینیک برای کلیه همکاران و دانشجویان برابر آیین نامه های وزارت بهداشت به سهولت قابل دسترسی باشد.
دکتر جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه