با حکم رئیس دانشگاه، دکتر حسین شاهرخی به عنوان مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی منصوب شد.

 متن حکم بدین شرح است:

 جناب آقای دکتر حسین شاهرخی
سرپرست محترم گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی

با سلام

عطف به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی به شماره نامه ۱۴۷۲، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از تاریخ حکم سرپرستی به مدت یک‌سال به سمتمدیر گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی” دانشکده مذکور منصوب می شوید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای تحقق برنامه راهبردی دانشگاه و با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید. ضمناً مطالعه آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه ها بویژه وظایف و اختیارات مدیر گروه آموزشی (به شرح پیوست) جهت اطلاع و اقدام لازم توصیه می شود.

۱- افزایش تولیدات علمی و پژوهش های کاربردی و مسأله محور درآمدزا مبتنی بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- تأکید بر آموزش مهارت محور و کارآفرین و ایجاد رشته های نوین نیازمحور با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تأکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیأت علمی به راهنمایی، مشاوره ونظارت برسنوات تحصیلی دانشجویان، به منظورمنطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- برنامه ریزی در زمینه حضور تمام وقت، تکمیل ساعات موظف اعضای هیات علمی و توزیع آن در طول هفته؛

توفیق روزافزون جناب‌عالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام آموزش عالی کشور از درگاه خداوند متعال خواستارم.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه