طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه، دکتر محمدجواد صفایی، عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری به عنوان “مدیر گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی” منصوب شد.
متن حکم بدین شرح است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمدجواد صفایی
سرپرست محترم گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

سلام علیکم

       با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی،  به موجب این حکم از تاریخ حکم سرپرستی به شماره نامه ۳۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ به مدت دو سال با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان مدیر گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی منصوب می گردید.  امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی توان و تجربه خود و استفاده از نظرات صاحب‌نظران، ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و  همچنین  موارد مطرح شده در ابلاغ سرپرستی در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه، موفق و مؤید باشید.