رئیس دانشگاه در حکمی دکتر علیرضا کیخسروی، عضو محترم هیأت علمی گروه زیست شناسی را به سمت “مدیریت گروه زیست شناسی”  منصوب کرد. متن حکم بدین شرح است:

 

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر علیرضا کیخسروی

عضو محترم هیأت علمی گروه زیست شناسی

با سلام

        بازگشت به نامه شماره ۴۲۱۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ رئیس محترم دانشکده ی علوم پایه و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب  این حکم  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به  مدت دو سال در سمت“مدیریت گروه زیست شناسی” دانشکده مذکور منصوب می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی با کیفیت گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- افزایش همکاریها با سایر گروه ها در دانشگاه و گسترش همکاری های بین المللی بویژه جذب استاد وابسته؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف و پایش ساعات حضور کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات در طول هفته؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه