انتصاب مدیر گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع

با حکم رئیس دانشگاه دکتر علی یحیایی، عضو محترم هیأت علمی گروه  علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع به عنوان مدیر گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر علی یحیایی

عضو محترم هیأت علمی گروه  علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۶۶۳۶ مورخ ۹۹/۰۳/۲۸ رئیس محترم دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی  و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، از تاریخ ۹۹/۰۶/۲۵ به مدت دو سال به سمت“مدیریت گروه  علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع” دانشکده مذکور منصوب می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه و  توجه ویژه به ساماندهی و استانداردسازی آموزش الکترونیکی گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید. ضمناً آیین‌نامه مربوط به وظایف و اختیارات مدیر گروه جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست می‌باشد.

۱- افزایش تولیدات علمی با کیفیت گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات در طول هفته؛

توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

دکتر علی اصغر مولوی
رئیس دانشگاه