رئیس دانشگاه در حکمی دکتر ناصر سلمانی ایزدی، عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی را به سمت ” مدیریت گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ” منصوب کرد.

متن این حکم بدین شرح است:

بسمعه تعالی

جناب آقای دکتر ناصر سلمانی ایزدی

عضو محترم هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

با سلام

        بازگشت به نامه شماره ۳۶۸۵۳  رئیس محترم دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال دیگر در سمت  ” مدیریت گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی “ دانشکده مذکور ابقاء می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۳- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع تحصیلی؛

۵- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات نوزیع در طول هفته؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری