طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر حسین قدرتی، استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان مدیر گروه مطالعات اجتماعی” منصوب شد.
 
متن این حکم بدین شرح است:
بسمه تعالی
با سلام
 
جناب آقای دکتر حسین قدرتی
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه مطالعات اجتماعی
با سلام

        بازگشت به نامه شماره ۱۹۱۶۳ رئیس محترم مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال “مدیریت گروه مطالعات اجتماعی” مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی به شما محول می گردد. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت و ضعف گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع تحصیلی؛

۶- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات نوزیع در طول هفته؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.