انتصاب مدیر گروه مهندسی مکاترونیک

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر علی کرمی ملایی، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکاترونیک را به سمت “مدیریت گروه مهندسی مکاترونیک”  منصوب کرد. متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر علی کرمی ملایی

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکاترونیک

با سلام

 بازگشت به نامه شماره ۳۴۹۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ رئیس محترم دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال در سمت“مدیریت گروه مهندسی مکاترونیک” دانشکده مذکور منصوب می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی با کیفیت گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- افزایش همکاریها با سایر گروه ها در دانشگاه و گسترش همکاری های بین المللی بویژه جذب استاد وابسته؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف و پایش ساعات حضور کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات در طول هفته؛

توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

دکتر علی اصغر مولوی
رئیس دانشگاه