انتصاب مدیر گروه نفت

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر علی خوش‌سیما، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی نفت را به عنوان مدیر گروه مهندسی نفت منصوب کرد.

 

جناب آقای دکتر علی خوش‌سیما

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی نفت

با سلام

        بازگشت به نامه شماره  ۴۶۴۰۲  مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ رئیس محترم دانشکده ی مهندسی نفت و پتروشیمی و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب  این حکم  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به  مدت یک سال در سمت“مدیریت گروه مهندسی نفت” دانشکده مذکور منصوب می گردید. انتظار می‌رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی با کیفیت گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- افزایش همکاریها با سایر گروه ها در دانشگاه و گسترش همکاری های بین المللی بویژه جذب استاد وابسته؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف و پایش ساعات حضور کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات در طول هفته؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.