طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه، همکار گرامی دکتر محمدابراهیم رحیم زاده به عنوان  “مشاور رئیس دانشگاه در امور خیّرین” منصوب شد.
حکم این ابلاغ بدین شرح است:
باسمه تعالی
همکار گرامی جناب آقای دکتر محمدابراهیم رحیم زاده

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و تجربیات ارزنده جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان    “مشاور رئیس دانشگاه در امور خیّرین” منصوب می شوید.
امید است با توکل و استعانت از درگاه خداوند متعال و با بهره گیری از ظرفیت های موجود و همکاری مسئولین ذی ربط دانشگاه در جلب مشارکت خیّرین و واقفین و هدایت فعالیت های خیرخواهانه موفق و مویّد باشید. بدیهی است پیگیری برای تشکیل و شروع به کار بنیاد حامیان دانشگاه حکیم سبزواری مورد انتظار می باشد.

دکتر محمد علی زنگنه اسدی

رئیس دانشگاه