انتصاب مشاور عمرانی و مسؤول پیگیری امور اجرائی

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسین شاد، به‌عنوان مشاور عمرانی رئیس و مسؤول پیگیری امور اجرایی منصوب گردید.

متن حکم صادره بدین شرح است:

جناب آقای دکتر حسین شاد ؛

احتراماً نظر به مراتب تجارب و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مشاور عمرانی اينجانب و مسؤول پیگیری امور اجرایی” منصوب می شوید. امید است با حضور شما علاوه بر سامان دهي و نظارت مستمر بر فعاليت هاي عمراني شاهد پي گيري دقيقتر امور اجرايي باشيم. لذا انتظار مي‌رود که تدوين راهکارهاي نظارتي نظام‌مند و انجام امور اجرايي در دستور کار قرار گرفته و از اين منظر صرفه و صلاح دانشگاه مد نظر قرار گيرد. از خداوند منان برايتان آرزوي موفقيت دارم. پيروز و سربلند باشيد.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه