طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر بهرام سیاوش پور، عضو محترم هیات علمی گروه معماری به عنوان ” معاون اداری و مالی ” دانشگاه منصوب شد.
متن این حکم بدین شرح است.
جناب آقای دکتر بهرام سیاوش پور
عضو محترم هیات علمی گروه معماری
با سلام
احتراماً، نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی و پیرو  ابلاغ سرپرستی معاونت اداری و مالی شما به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی شما به عنوان ” معاون اداری و مالی “ دانشگاه منصوب می شوید. امید است با عنایات الهی، همکاری کارکنان دانشگاه و واحدهای زیربط، در خدمت به جامعه دانشگاه با رعایت اصول شرعی، قانون مداری و به ویژه آیین نامه های مالی و اداری، اعتدال گرایی، شایسته سالاری، صرفه جویی و صلاح دانشگاه موفق و پیروز باشید.
انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه مدیریتی بر پایه ارزشهای اسلامی، فعالیت های خود را بر محور احترام به جامعه دانشگاهی، تسهیل و روان سازی امور و افزایش بهره وری براساس شرح وظایف اجرا نمایید. عمل کردن براساس سیاست های محترم دولت تدبیر و امید در عرصه آموزش عالی و برنامه راهبردی دانشگاه مصوب سال ۱۳۹۴ از خواسته های اینجانب می باشد.
از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را آرزومندم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه