انتصاب معاون جدید آموزشی دانشگاه

با حکم ریاست محترم دانشگاه و پس از پذیرش استعفای آقای دکتر طیبی، دکتر بهمن کروجی به سمت معاون آموزشی دانشگاه منصوب گردید.

***

متن حکم صادره از طرف ریاست محترم دانشگاه:

 
جناب آقای دکتر بهمن کروجی
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مواد
با سلام

        احتراماً نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی، شما را به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب می نمایم. امید است با عنایات الهی، همکاری اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه و واحدهای ذیربط، درخدمت به جامعه دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی، شایسته سالاری و صرفه و صلاح دانشگاه موفق و پیروز باشید.

      انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه مدیریتی صمیمانه بر پایه ارزشهای اسلامی، فعالیت های خود را بر محور احترام به جامعه دانشگاهی، افزایش کیفیت آموزشی، تسهیل و روان سازی امور و افزایش بهره وری  بر اساس شرح وظایف اجرا نمایید. از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را آرزومندم.

 ***

همچنین دکتر حدادنیا با پذیرش استعفای دکتر رضا طیبی، از زحمات ایشان در مدت تصدی معاونت آموزشی، طی نامه ای تقدیر نمود.

.

جناب آقای دکتر رضا طیبی
عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
با سلام

  احتراماً، توفیق همکاری با جناب عالی برای اینجانب فرصتی ارزشمند بود اما با عنایت به درخواست شما مبنی بر استعفا از سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شماره ۲۰۷۸۸/د۹۳ مورخ ۹۳/۶/۱۸، اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از جناب عالی که در طول مدت مسؤولیت معاونت فوق، همواره در راستای تحقق اهداف دانشگاه حرکت نمودید، علیرغم میل باطنی با استعفای شما موافقت نموده و امیدوارم همچون گذشته با اتکا به ایمان و تجربیات ارزشمندتان، منشاء خدمات مؤثری برای دانشگاه بوده و از الطاف الهی بهره مند باشید.

برای جناب عالی و خانواده محترمتان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم .

***

برنامه راهبردی ارائه شده از طرف معاونت جدید آموزشی دانشگاه