انتصاب معاون جديد آموزشي دانشگاه

با حکم رياست محترم دانشگاه و پس از پذيرش استعفاي آقاي دکتر طيبي، دکتر بهمن کروجي به سمت معاون آموزشي دانشگاه منصوب گرديد.

***

متن حکم صادره از طرف رياست محترم دانشگاه:

 

جناب آقاي دکتر بهمن کروجي
استاديار و عضو محترم هيأت علمي گروه مهندسي مواد

با سلام

        احتراماً نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی، شما را به عنوان معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه منصوب می نمایم. امید است با عنایات الهی، همکاری اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه و واحدهای ذیربط، درخدمت به جامعه دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی، شایسته سالاری و صرفه و صلاح دانشگاه موفق و پيروز باشید.

      انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه مدیریتی صمیمانه بر پایه ارزشهای اسلامی، فعالیت های خود را بر محور احترام به جامعه دانشگاهي، افزايش کيفيت آموزشي، تسهیل و روان سازي امور و افزایش بهره وری  بر اساس شرح وظایف اجرا نمایید. از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را آرزومندم.

 ***

همچنين دکتر حدادنيا با پذيرش استعفاي دکتر رضا طيبي، از زحمات ايشان در مدت تصدي معاونت آموزشي، طي نامه اي تقدير نمود.

.

جناب آقاي دکتر رضا طيبي

عضو محترم هيأت علمي گروه شيمي

با سلام

  احتراماً، توفیق همکاری با جناب عالی برای اینجانب فرصتی ارزشمند بود اما با عنايت به درخواست شما مبني بر استعفا از سمت معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه به شماره ۲۰۷۸۸/د۹۳ مورخ ۹۳/۶/۱۸، اينجانب ضمن تقدیر و تشکر از جناب عالی که در طول مدت مسؤولیت معاونت فوق، همواره در راستای تحقق اهداف دانشگاه حرکت نمودید، عليرغم ميل باطني با استعفای شما موافقت نموده و امیدوارم همچون گذشته با اتکا به ایمان و تجربیات ارزشمندتان، منشاء خدمات مؤثری براي دانشگاه بوده و از الطاف الهی بهره مند باشید.

برای جناب عالی و خانوادة محترمتان آرزوی موفقیت و سربلندي دارم .

***

برنامه راهبردي ارائه شده از طرف معاونت جديد آموزشي دانشگاه