معاون جدید فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد

با حکم ریاست محترم دانشگاه و پس از پذیرش استعفای دکتر ایزدی، دکتر رضا کشاورز، استادیار و عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی جدید دانشگاه منصوب گردید.

حکم صادر شده بدین شرح است:
***
جناب آقای دکتر رضا کشاورز
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه معارف اسلامی
با سلام

     احتراماً، نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی، شما را به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سالی که مزین به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است، منصوب می نمایم. امید است با عنایات الهی، همکاری اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه و واحدهای ذیربط، درخدمت به فرهنگ جامعه دانشگاهی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی، شایسته سالاری و صرفه و صلاح دانشگاه موفق و پیروز باشید.

      انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه مدیریتی صمیمانه بر پایه ارزشهای اسلامی، فعالیت های خود را بر محور احترام به جامعه دانشگاهی، غنی سازی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، تسهیل و روان سازی امور بر اساس شرح وظایف اجرا نمایید.

     از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را آرزومندم.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه

 

***

برنامه راهبردی ارائه شده توسط معاون جدید فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  

***

همچنین رئیس دانشگاه ضمن تقدیر از زحمات دکتر سلمانی ایزدی، با درخواست استعفای ایشان به شرح ذیل موافقت نمود:

جناب آقای دکتر ناصر سلمانی ایزدی
عضو محترم هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
با سلام

        احتراماً، با عنایت به نامه شماره ۲۶۴۹۲/۱۱/۹۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ جناب عالی مبنی بر استعفا از سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از جناب عالی که در طول مدت مسؤولیت معاونت فوق همواره در راستای تحقق اهداف دانشگاه حرکت نمودید، با استعفای شما موافقت نموده و برای جناب عالی و خانواده محترمتان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم .