معاون جديد فرهنگي و اجتماعي دانشگاه منصوب شد

با حکم رياست محترم دانشگاه و پس از پذيرش استعفاي دکتر ايزدي، دکتر رضا کشاورز، استاديار و عضو هيأت علمي گروه معارف اسلامي به سمت معاون فرهنگي و اجتماعي جديد دانشگاه منصوب گرديد.

حکم صادر شده بدين شرح است:

***

جناب آقاي دکتر رضا کشاورز
استاديار و عضو محترم هيأت علمي گروه معارف اسلامي

با سلام

     احتراماً، نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی، شما را به عنوان معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در سالي که مزين به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي است، منصوب می نمایم. امید است با عنایات الهی، همکاری اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه و واحدهای ذیربط، درخدمت به فرهنگ جامعه دانشگاهي با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی، شایسته سالاری و صرفه و صلاح دانشگاه موفق و پيروز باشید.

      انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه مدیریتی صمیمانه بر پایه ارزشهای اسلامی، فعالیت های خود را بر محور احترام به جامعه دانشگاهي، غني سازي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي، تسهیل و روان سازي امور بر اساس شرح وظایف اجرا نمایید.

     از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را آرزومندم.

دکتر جواد حدادنيا

رئيس دانشگاه

 

***

برنامه راهبردي ارائه شده توسط معاون جديد فرهنگي و اجتماعي دانشگاه  

***

همچنين رئيس دانشگاه ضمن تقدير از زحمات دکتر سلماني ايزدي، با درخواست استعفاي ايشان به شرح ذيل موافقت نمود:

جناب آقاي دکتر ناصر سلماني ايزدي

عضو محترم هيأت علمي گروه فقه و مباني حقوق اسلامي

با سلام

        احتراماً، با عنايت به نامة شمارة ۲۶۴۹۲/۱۱/۹۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ جناب عالي مبني بر استعفا از سمت معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، اينجانب ضمن تقدیر و تشکر از جناب عالی که در طول مدت مسؤولیت معاونت فوق همواره در راستای تحقق اهداف دانشگاه حرکت نمودید، با استعفای شما موافقت نموده و برای جناب عالی و خانوادة محترمتان آرزوی موفقیت و سربلندي دارم .