طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر علی خوش سیما عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی نفت به عنوان “معاون پژوهش و فناوری” منصوب شد.

 متن حکم بدین شرح است

 جناب آقای دکتر علی خوش سیما
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی مهندسی نفت

سلام علیکم

با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده و موفقیت های جناب عالی در حوزه بین‌الملل به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان  معاون پژوهش و فناوری” دانشگاه منصوب می گردید.

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیه انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و جلب همکاری جامعه دانشگاهی و منابع انسانی حوزه مربوط، تمامی امکانات مادی و معنوی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه را در جهت تحقق سیاست ها و برنامه های اسناد بالادستی و اجرای برنامه راهبردی پنج‌ساله هشتم دانشگاه در امور پژوهش، فناوری، کارآفرینی و نوآوری با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و آموزش محور، افزایش تعداد نشریات علمی و ارتقای شاخص های پژوهش و فناوری دانشگاه و درنهایت اجرای تمامی محورهای مربوطه در برنامه هدفمند راهبردی دانشگاه به کار گیرید.

توفیق روزافزون جناب‌عالی را در پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه پروردگار متعال خواستاریم.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه