دکتر محمد علی زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در حکمی دکتر جاسم منوچهری، نایب رئیس کنفدراسیون بولس و پتانک آسیا-اقیانوسیه را به عنوان “عضو ورزشی شورای بین‌الملل دانشگاه حکیم سبزواری” منصوب کرد.

متن این حکم بدنی شرح است:

 

جناب آقای دکتر جاسم منوچهری
نایب رئیس محترم کنفدراسیون بولس و پتانک آسیا-اقیانوسیه

 

سلام علیکم

با عنایت به اهمیت توسعه فعالیت های بین المللی در استراتژی های دانشگاه،  جایگاه راهبردی آن در توسعه امورآموزشی و پژوهشی  و هدایت عالیه و همه جانبه فعالیت‌های بین الملل و نظر به مراتب تعهد و تخصص جناب عالی  به عنوان عضو ورزشی شورای بین‌الملل دانشگاه حکیم سبزواری” منصوب می گردید.
امید است با تلاش‌های سازنده‌ی حضرتعالی و با اتخاذ راهبردهای دقیق ، اقدامات موثری در توسعه حوزه ورزش بین الملل دانشگاه صورت پذیرد. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال آرزو می نمایم.

 

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری