سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر رسول زیدآبادی عضو هیأت علمی گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی را به عنوان ” نماینده رئیس و دبیر کمیته ترفیع” دانشگاه منصوب کرد.
متن حکم بدین شرح است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر رسول زیدآبادی
عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی دانشگاه

سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به سمت ” نماینده رئیس و دبیر کمیته ترفیع” دانشگاه منصوب می شوید.

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیه انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و جلب همکاری جامعه دانشگاهی و منابع انسانی حوزه های مختلف دانشگاه تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه را برای تحقق سیاست‌های اصلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در پیشرفت همه جانبه علم و فناوری دانشگاه بکار گیرید.

توفیق روزافزون جناب عالی را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) از درگاه پروردگار متعال خواستاریم.

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی

سرپرست دانشگاه