با حکم رئیس دانشگاه، مهندس سیدمهدی ضیایی مدیر خدمات آموزشی به عنوان “نماینده شورای آموزشی در شورای دانشگاه” منصوب شد.

متن حکم بدین شرح ایت:

جناب آقای مهندس سیدمهدی ضیایی
مدیر محترم خدمات آموزشی

 

سلام علیکم

عطف به پیشنهاد مندرج در نامه شماره ۳۷۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ معاون محترم آموزشی و با عنایت به بند “ج” ماده ۱۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف سازمانی به مدت دو سال به عنوان “نماینده شورای آموزشی در شورای دانشگاه” منصوب می شوید.

امید است با حضور خود و ارائه نکته نظرات و همراهی با سایر اعضای محترم شورا در پیشبرد اهداف دانشگاه موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی