رئیس دانشگاه  در حکمی دکتر علیرضا قدسی، عضو هیات علمی گروه آمار را به عنوان “نماینده شورای آموزشی در شورای دانشگاه” منصوب کرد.

متن این حکم بدین شرح است:

 

جناب آقای دکتر علیرضا قدسی

عضو محترم هیات علمی گروه آمار

با سلام

      با عنایت به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی، به موجب این ابلاغ  به عنوان “نماینده شورای آموزشی در شورای دانشگاه” به مدت دو سال منصوب می شوید. امید است با حضور خود و ارائه نکته نظرات و همراهی با سایر اعضای محترم شورا در پیشبرد اهداف دانشگاه مثمر ثمر باشید.

دکتر علی اصغر مولوی

دانشگاه حکیم سبزواری