با حکم دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، سرکار خانم دکتر سیده سمیه خاتمی سبزوار به سمت نماینده وزارت در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری منصوب شد. متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

سرکار خانم دکتر سیده سمیه خاتمی سبزوار

با سلام و احترام

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده سرکارعالی در آموزش عالی به استناد ماده ۴ آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان و بر اساس پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی به مدت دو سال به سمت نماینده وزارت در هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و مساعدت رئیس محترم دانشگاه و همفکری سایر همکاران و حضور مستمرو موثر در جلسات هیئت نظارت در تقویت مشارکت دانشجویان، ایجاد فضای پرنشاط در دانشگاه و برقراری ارتباط سازنده با تشکل‌های اسلامی دانشگاه موفق باشید.

ازسرکارعالی انتظار می‌رود با استمرار ارتباط و هماهنگی با دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان زمینه نظارت دقیق بر فعالیت تشکل ها را فراهم آورید.

محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم