طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، سرکار خانم دکتر زهرا استیری به عنوان “نمایندۀ اعضای هیأت علمی در شورای پژوهشی دانشگاه” منصوب شد.
متن حکم این انتصاب  بدین شرح است:
سرکار خانم دکتر زهرا استیری
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه علوم ورزشی

با سلام 

        نظر به مراتب تعهد و تجارب جناب عالی و به استنادآئین نامه مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و فن آوری اطلاعات ، ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت یک سال به عنوان “نمایندۀ اعضای هیأت علمی در شورای پژوهشی دانشگاه” منصوب می شوید. امید است با حضور فعال و ارائه نکته نظرات کارشناسی در پیشبرد اهداف کلان دانشگاه، این شورا را یاری فرمایید.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه