انتصاب هاي جديد در دانشگاه

طي احکامي جداگانه از طرف رياست محترم دانشگاه، آقاي دکتر حدادنيا، آقاي دکتر شهاب عباس زاده به سمت مدير پژوهشي و آقاي دکتر سيد عليرضا حسيني کاخک به سمت مدير تحصيلات تکميلي منصوب شدند.

ضمن عرض تبريک به اين عزيزان، از خداوند متعال بهروزي و توفيق روزافزون برايشان مسألت داريم.

روابط عمومي دانشگاه