انتصاب های جدید از طرف شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم

طی احکامی جداگانه از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تأیید هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، آقایان دکتر حسن صیانتی، عضو هیأت علمی گروه الهیات و دکتر رضا طیبی، عضو هیأت علمی گروه شیمی به مدت ۴ سال به عنوان عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری منصوب گردیدند.

همچنین طی احکامی، آقایان دکتر علیرضا حمیدیان، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، دکتر ظریفیان و مهندس بهرامی به عنوان اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار منصوب گردیدند.

×××

شایان ذکر است که طی مراسمی، با اهدای لوح یادبود از این عزیزان تجلیل به عمل آمد.

انتصاب همکاران ارجمند را تبریک عرض نموده، از خداومند متعال بهروزی و توفیق خدمت برای ایشان مسألت داریم.

روابط عمومی دانشگاه