انجام پروژه ی مشترک تحقیقاتی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه هایدلبرگ آلمان / برای اولین بار در کشور تکنیک رمزنگاری DNAبر روی خزندگان توسط عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری اجرا می شود.

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری از همکاری مشترک خود  با محققان دانشگاه هایدلبرگ آلمان در  پروژه تحقیقاتی” بازنگری تاکسونومیکی سوسماران ایران با استفاده از شیوه و تکنیک رمزنگاری DNA” خبر داد.

دکتر اسکندر رستگار پویانی در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه بازنگری تاکسونومیکی جانوران با شیوه ی رمزنگاری DNA   روش بسیار پیشرفته ای جهت  ارزیابی رده بندی و معرفی گونه های جدید جانوران است، گفت:  هم اکنون کشورهای بزرگ دنیا از این شیوه استفاده می کنند.

این استاد دانشگاه با عنوان این مهم که در این پروژه طرح بازنگری تاکسونومیکی خزندگان با رمزنگاری DNA  برای نخستین بار در کشور اجرا می شود، افزود: به وسیله این روش با استفاده از ژنوم جانوران و بر اساس توالی  DNAارزیابی دقیق تاکسونومیکی بر روی سوسماران ایران که گونه های  زیادی را در بر می گیرند، صورت خواهد گرفت.

وی استفاده از تکنیک رمزنگاری DNA  در ارزیابی رده بندی جانوران را از جمله مباحث مورد علاقه خود برشمرد و تصریح کرد: پس از بررسی های اولیه ی طرح، این پروژه نوشته شد و پس از داوری در وزارت علوم تحقیقات و فناوری این طرح جزء طرح های  ICRPقرار گرفت و با توجه به اعلام آمادگی دانشگاه هایدلبرگ آلمان جهت مشارکت در این پروژه مصوب شد هزینه های طرف ایرانی پژوهش از طرف وزارت تقبل شود و همچنین  طرف آلمانی نیز ۳۰هزار یورو برای انجام این طرح سرمایه گذاری کرد.

وی با اشاره به اینکه محققان آلمانی در اجرای این پژوهش کمک تکنیکی خواهند کرد، افزود: نمونه های خون  از سوسماران طبیعت ایران تهیه می شود و در آزمایشگاه ژن مورد نظر برای بارکدینگ(cox1) با فرایند پی سی آر (  PCR)  تکثیر و سپس توالی یابی انجام خواهد گرفت.

دکتر رستگار پویانی با اشاره به اینکه هزینه این توالی یابی از سوی محققان آلمانی انجام می شود، یادآور شد: در این روش هیچ بافت یا جانوری از ذخایر ژنتیکی ایران خارج نخواهد شد و در عین حال همکاری طرف خارجی هزینه های سنگین توالی یابی را تامین می کند.

 عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری خاطر نشان کرد:  در نهایت با بدست آوردن تمامی توالی ها وضعیت خویشاوندی و تاکسونومیکی سوسماران ایران مشخص خواهد شد و با مقایسه این نتایج با نتایج تحقیقات گذشته می توانیم بازنگری جامعی در رده بندی این جانوران انجام دهیم.