🔹شاید برای شما هم پیش آمده که پایان سال وسایلی داشته باشید که قابل استفاده باشند ولی دیگر لازم نداشته باشید.
🔹بیایید در آستانه بهار و همراه با ما، وسایل مازاد بر نیازمان را به آن ها که نیاز دارند بسپاریم.
🔶 وعده ما:
۱۴ تا ۱۹ اسفند ماه بعد از اقامه نماز ظهر همراه با آیین نوروز خوانی.
مکان: ضلع جنوبی سازمان مرکزی- آمفی تئاتر روباز دانشگاه.
🔸انجمن خیریه مهرورزان دانشگاه