انجمن علمی زبان فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

مسابقه ترجمه ادبی از فرانسه به فارسی

با هدف استعدادیابی کارآفرینی برای دانشجویان فرانسه در ۲ مقطع کارشناسی و ارشد

جایزه نفر اول اقامت در مدرسه بین المللی مترجمان ادبی در فرانسه همراه با بلیط رفت و برگشت.

فایل فراخوان مسابقه را اینجا ببینید.