گروه محیط زیست با همکاری انجمن علمی محیط زیست برگزار می کند

سومین برنامه پاکسازی شهر سبزوار به مناسبت روز جهانی محیط زیست

«این بار دانشگاه حکیم سبزواری»

زمان: دوشنبه اول خرداد ۱۳۹۶ – ساعت ۱۰ صبح

مکان: ورودی مجتمع علوم انسانی دانشگاه