معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه  گلستان خبر داد.
دکتر علی اصغر مولوی با  اعلام  این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: این تفاهم نامه  در راستای توسعه همکاری های مشترک و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل موجود و ظرفیت ها و توانایی های علمی –پژوهشی بین دانشگاه حکیم سبزواری و این دو دانشگاه منعقد شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری افزود: هدف از این تفاهم نامه ایجاد همکاری های متقابل در زمینه های علمی – پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین اعم از آزمایشگاهی، تولیدی، نیروی انسانی و اطلاعات، تجربه و تخصص یکدیگر می باشد.
وی  با اشاره به مفاد تفاهم نامه بین دو دانشگاه تصریح کرد: این تفاهم نامه در زمینه تعیین و تبادل اولویت های تحقیقاتی واحدهای تحت پوشش طرفین جهت هدایت و تبیین طرح های تحقیقاتی مشترک، حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با منابع مشترک، بهره مند شدن از امکانات یکدیگر، همکاری در برگزاری کارگاه ها و همایش ها، همکاری در زمینه فناوری اطلاعات، امکان بازدید محققین و اعضای هیات علمی و دانشجویان از واحدهای علمی و پژوهشی طرفین، همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتاب و نشریات، برگزاری دوره های آموزشی و فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، تسهیل زمینه های تبادل اعضای هیات علمی جهت تحقیق، تدریس، تبادل نظر بین دانشگاه حکیم سبزواری و  دانشگاه  گلستان فراهم می سازد.

دکتر مولوی با اشاره به اینکه طی این تفاهم نامه طرفین متعهد به انجام برخی از فعالیت های مورد وتوافق شده اند، یادآور شد: ایجاد و ارائه زمینه مساعد جهت برگزاری نشست های علمی، همکاری و حمایت همه جانبه از اساتید هیات علمی  و  مجریان طرح های تحقیقاتی در انعقاد قراردادهای پژوهشی و پروژه ها،  فراهم نمودن زمینه ایجاد و هماهنگی جهت برگزاری دوره های مرتبط با فعالیت های دانشگاه گلستان و فراهم سازی زمینه های مادی و معنوی متعارف برای نشست های علمی مشترک و بازدید های علمی و پژوهشی مشترک در سطح استان، منطقه و کشور از جمله تعهدات دانشگاه حکیم سبزواری در این تفاهم نامه می باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه از اولویت دادن به عناوین تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه در طرح های پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط، همکاری در برگزاری نشست های مشترک ( سمینار، همایش و ….) درچارچوب قوانین و مقرارت، دعوت از محققان و کارشناسان دانشگاه حکیم سبزواری در سمینارهای علمی و جلسات دفاعیه تحصیلات تکمیلی و نظایر آن در چهارچوب قوانین و زمینه سازی و پیشنهاد و ایجاد دوره های آموزشی کارآفرینی با توجه نیازهای دانشگاه حکیم سبزورای در چهارچوب قوانین به عنوان تعهدات دانشگاه گلستان در این تفاهم نامه نام برد.