معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تفاهمنامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و اداره کل زندانهای خراسان رضوی به منظور فعالیت های علمی، پژوهشی برای کنترل آسیب های اجتماعی به امضا رسید.
دکتر علی اصغر مولوی افزود: بهره مندی از امکانات و توانمندی های طرفین، همکاری در زمینه های علمی، پژوهشی و استفاده از تخصص، امکانات مشترک و تبادل اطلاعات از اهداف این تفاهمنامه است.
وی ادامه داد: مشارکت در برنامه ریزی راهبردی برای انجام فعالیت های آموزشی، همکاری در تالیف، ترجمه و انتشار کتب علمی و پژوهشی در زمینه آسیب ها و فرصت های اجتماعی و فرهنگی از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
دکتر مولوی یادآور شد: با امضاء این تفاهم‌نامه طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی و همکاری در برگزاری همایش‌ها ، کارگاه‌های آموزشی ، نشست‌های علمی و بهره‌وری از امکانات دو طرفین تفاهم‌نامه صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه در ۶ ماده تنظیم شد و مدت تفاهم نامه پنج سال است که در صورت تواافق طرفین تمدید می شود.