رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی و آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و این دانشگاه به امضا رسید.

دکتر علی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی با تاکید بر اینکه این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های علمی_پژوهشی و آموزشی بین دو طرف منعقد شد، افزود: در این تفاهم نامه طرفین متعهد شدند، حد اعلای تلاش خویش را در جهت حل مشکلات و مسائل علمی_آموزشی و پژوهشی مبذول دارند.

 رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به تعهدات دانشگاه در این تفاهم نامه، اظهار داشت: حمایت های علمی و مشاوره‌ای برای بهبود فرایندهای آموزشی در آموزش و پرورش، مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در شوراها و کارگروه‌های سیاستگذاری در اداره کل، اجرای تعدادی از اولویت های پژوهشی اداره کل از طریق طرح های پژوهشی دانشگاه (پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای) از تعهدات دانشگاه در این تفاهم نامه است.

 وی ادامه داد: همچنین ارسال دستاوردها و نتایج پژوهشی در حوزه های تعلیم و تربیت نظیر طرح های پژوهشی مقالات علمی اساتید به گروه تحقیق و پژوهش اداره کل جهت استفاده معلمان، همکاری دانشگاه در برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای معلمان مدیران و کارشناسان استفاده همکاران فرهنگی از کتابخانه و پایگاه‌های اطلاعاتی دانشگاه ارسال رایگان تالیف انتشارات دانشگاه نظیر کتب و نشریات علمی پژوهشی به اداره کل از دیگر تعهدات دانشگاه است.

دکتر مولوی در ادامه خاطرنشان کرد: اعلام اولویت های پژوهشی اداره کل به دانشگاه، ایجاد تسهیلات در انجام تحقیقات میدانی و مداخلات آزمایشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی در محیط‌های آموزشی، هماهنگی جهت حضور اعضای هیئت علمی در مراکز آموزشی جهت پیشبرد مطالعات پژوهشی، همکاری برای حضور اعضای هیئت علمی در قالب فرصت مطالعاتی در اداره کل و  برگزاری کارگاه ها همایش ها و سمینارهای مشترک و گفتگو تبادل نظر در بین گروه ها و انجمن های علمی و آموزشی نیز از تعهدات اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در این تفاهم نامه است.