رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: به منظور ایجاد و گسترش همکاری های بین المللی تفاهم نامه همکاری های آموزشی، تحقیقاتی فی مابین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه نیشابور منعقد شد.

دکتر علی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: این تفاهم نامه با هدف ایجاد همکاری علمی و فنی و تخصصی آموزشی پژوهشی با در نظر گرفتن توان و امکانات طرفین اعم از فناوری موجود، منابع مالی، داده ها، اطلاعات و نیروی انسانی بین دو دانشگاه منعقد شد.

وی ادامه داد: همکاری در جهت تقویت ارتباطات بین المللی دو طرف؛ همکاری علمی و آموزشی در جهت دانش افزایی و ارتقای سطح آموزش، همکاری در زمینه تبادل استادان جهت استفاده از دانش و تجربیات استادان مجرب در زمینه مورد نظر؛ همکاری در زمینه اجرای پایان نامه های دانشجویان بویژه دانشجویان بین المللی از جمله زمینه های این تفاهم نامه است.
دکتر مولوی اظهار داشت: تبادل عضو هیات علمی در راستای راه اندازی رشته ای جدید در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه نیشابور؛ همکاری در زمینه انجام پروژه های مشترک علمی بین المللی هیات علمی، همکاری در زمینه استفاده از آزمایشگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی برای انجام پژوهش های علمی از دیگر زمینه های همکاری این تفاهم نامه است.