مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری از امضای تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی، اجرایی  و کارآفرینی  بین دانشگاه حکیم سبزواری و معاونت اداره کل و اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار خبر داد.
دکتر غلامعلی فرزی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر، گفت: این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری در راستای آموزش کار آفرینی و اجرای تمام جانبه قوانین کار آفرینی بین دانشگاه حکیم سبزواری و معاونت اداره کل و اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار منعقد شد.
وی افزود: همکاری در راستای آموزش کار آفرینی و اجرای تمام جانبه قوانین کار آفرینی به منظور ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و استفاده هر چه بهتر از یافته های علمی – دانشگاهی برای توسعه اشتغال در حدود اختیارات و وظایف قانونی طرفین براساس مندرجات تعهدات تفاهم نامه که مورد پذیرش طرفین است از جمله موضوعات این تفاهم نامه مشترک است.
دکتر فرزی ضمن تشریح تعهدات دو طرف در این تفاهم نامه، اظهار داشت: معرفی حداقل یک دانشکده پایلوت و اختصاص دفتری جهت استقرار کارشناسان اشتغال و کارآفرینی اداره کار و کارشناسان دفاتر کاریابی و مشاوره کارآفرینی جهت ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اشتغال و کارآفرینی به دانشجویان، هدایت دانشجویان و و فارغ التحصیلان به مراکز مشاوره کارآفرینی و اخذ نظر کارشناسی مراکز مذکور قبل از انتخاب رشته دانشجویان از جمله تعهدات دانشگاه در این تفاهم نامه است.
وی همچنین ایجاد بسترهای آموزش علمی کارآفرینی در دانشکده ها و ارتقای سطح خودباوری ایشان از طریق توسعه سطح مهارت ها و سازماندهی و تهیه وسایل نقلیه و امکانات لازم جهت بازدید اساتید و دانشجویان از مراکز صنعتی و تولیدی کارآفرینی با هماهنگی اداره تعاون و رفاه اجتماعی را از دیگر موارد این تفاهم نامه برشمرد.