رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه امور پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بین این دانشگاه و مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران خبر داد.

دکتر علی اصغر مولوی با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: این تفاهم نامه با موضوع مشارکت و همکاری دوجانبه در انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به امضا رسید.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با تشریح زمینه های همکاری های مشترک در این تفاهم نامه، اظهار داشت: شناسایی و تعریف موضوع پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد نیاز و ارائه خدمات علمی متقابل، همکاری در جهت افزایش تولیدات علمی اعم از مقاله، کتاب و ..،  ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه در برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت بین مدیریت و دانشگاه از جمله زمینه های همکاری در تفاهم نامه است.

 دکتر مولوی با تاکید بر اینکه دانشگاه و مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت  متعهد شدند شرایط لازم به منظور تعریف و اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مشترک را در چارچوب مقررات طرفین ایجاد نمایند، ادامه داد: در همین راستا طبق توافق صورت گرفته مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران لیست موضوعات مورد نیاز خود را به دانشگاه معرفی می کند و  دانشگاه بر اساس موضوعات معرفی شده عناوین پایان نامه های مورد نیاز و دانشجوی پیشنهادی برای انجام را طی نامه رسمی از طرف معاونت پژوهشی به اداره پژوهش و فناوری معرفی خواهد کرد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری افزود: این تفاهم نامه همکاری به مدت ۵ سال به امضا رسیده است.