در راستای تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه همچنین رشد و ارتقاء تحقیق و توسعه در صنعت سیمان و بهره گیری از امکانات مختلف علمی، تحقیقاتی، آموزشی و آزمایشگاهی دانشگاه حکیم سبزواری، تفاهم نامه همکاری و دو قرارداد صنعتی-پژوهشی بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت سیمان سبزوار به امضا رسید.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، محور های اصلی این تفاهم نامه که با حضور دکتر علیرضا امیرفراهانی مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار و دکتر علی اصغر مولوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و تنی چند از مسئولین دانشگاه و شرکت سیمان منعقدشد، همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و کاربردی مرتبط با صنعت سیمان با هدف ایجاد و تقویت تحقیق و توسعه مشارکتی و بررسی میزان نیاز به فن آوری های نوین توسط کارشناسان طرفین و برنامه ریزی جهت نیل به موارد اولویت دار است.

در این مراسم رئیس دانشگاه حکیم سبزواری پس از خیرمقدم گویی به مهمانان، با ارائه و معرفی ظرفیت های دانشگاه و برنامه های راهبردی آن برای تبدیل شدن به دانشگاه ارزش آفرین و جامعه محور، ابراز امیدواری کرد با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه و کمیته فنی شرکت سیمان، هم افزایی خوبی در حوزه سیمان کشور صورت پذیرد.

دکتر مولوی دیدگاه مثبت و حسن اعتماد شرکت سیمان سبزوار به دانشگاه و لزوم همکاری صنعت با مجموعه دانشگاهی را شایسته تقدیر دانست و از مجموعه سیمان سبزوار به دلیل استقبال گرم و مساعدت های آنها در انجام پروژه های صنعتی-پژوهشی تشکر کرد.

دکتر فراهانی مدیرعامل شرکت سیمان سبزوار نیز از حضور فعال، همکاری و مساعدت دانشگاه در ماه های گذشته جهت رفع چالش های صنعت سیمان تشکر کرد.

در حاشیه مراسم عقد تفاهم نامه، دو قرارداد صنعتی-پژوهشی با عناوین “راهکارهای افزایش میزان عمر نسوز کاری دمپرهای هوای ثالثیه” و “بهینه سازی سوخت مورد استفاده در کوره های سیمان” به ارزش دو میلیارد و ششصد میلیون ریال نیز به امضای طرفین رسید.

این پروژه ها، توسط گروه های تخصصی متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و کارشناسان فنی شرکت سیمان سبزوار تدوین گردیده است که نمادی عملی و واقعی از ارتباط صنعت و دانشگاه به شمار می آید.