در قرارداد ارتباط با صنعت بين شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دانشگاه حکیم سبزواری “بومی‌سازی،‌ ساخت و نصب یک نمونه پمپ حرارتی گازسوز با ظرفیت برودتی ۴۵ کیلووات  ” به دکتر مهدی دیمی دشت بیاض  عضو  هیات علمی گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

دکتر دشت بیاض در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: مهمترین دلیل ناترازی تامین برق در فصول گرم سال، نیاز الکتریکی سیستم های تامین سرمایش ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی میباشد. این مشکل در مناطق جنوبی کشور که عمده صنایع نفت و گاز ایران نیز در آنجا مستقر هستند پررنگ تر می باشد. تکنولوژی پمپ حرارتی گازسوز (GEHP) این امکان را فراهم می آورد که توان مورد نیاز سیکل های تبرید تراکمی بدون تولید مستقیم الکتریسته و به کمک کار تولیدی موتورهای پایه گازسوز تامین شود. مزیت بعدی این سیستم امکان بازیابی حرارت از اگزوز و آب رادیاتور موتور گاز سوز با هدف تامین آب گرم مصرفی ساختمان ها می باشد. هر چند نمونه های خارجی تکنولوژی GEHP درسال های اخیر وارد کشور شده است ولی بدلیل محددویت های تامین قطعات یدکی و هزینه اولیه مورد نیاز چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تولید چند مدل موتور پایه گازسوز در کشور این امکان را فراهم آورده است که قابلیت بومی سازی سیستم های GEHP نیز فراهم گردد.

ضو  هیات علمی گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: پس از فراخوان این طرح پژوهشی توسط مناطق نفت خیز جنوب تیم پژوهشی اقدام به تهیه پروپزال نمود که خوشبختانه پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری بعنوان مجری انتخاب گردید. از نکات بارز این قرارداد تعهد مجری به ساخت نمونه های بعدی درصورت موفقیت آمیز بودن طرح اولیه می باشد.

دکتر دیمی هدف از اجرای این طرح را بومی سازی ساخت پمپ های حرارتی گازسوز، کاهش ناترازی برق در فصول گرم سال، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش تولید آلاینده های ناشی از آن برشمرد.